NOT KNOWN FACTUAL STATEMENTS ABOUT เพรสเชอร์เกจ

Not known Factual Statements About เพรสเชอร์เกจ

Not known Factual Statements About เพรสเชอร์เกจ

Blog Article

เหล่านี้เป็นปั๊มส่งกำลังไฮดรอลิกที่ทำงานโดยใช้ไฟฟ้า โดยปกติปั๊มเหล่านี้จะใช้ในการเคลื่อนย้ายของเหลวไฮดรอลิกจากถังไปยังกระบอกสูบไฮดรอลิก มีปั๊มไฮโดรลิกต่างๆ อยู่ที่นั่น แต่ลักษณะเฉพาะของทุกประเภทคือการใช้ของเหลวที่มีแรงดันเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์

บริการซ่อมตกแต่งลับคมเครื่องมือตัด

การเลือกใช้งานเกจวัดความดัน pressure gauge แน่นอนว่าต้องเลือกตามการใช้งานอย่างถ้าใครต้องใช้เพื่อวัดลมและน้ำ แนะนำว่าให้ใช้แบบค่าวัดต่ำ เอาที่มีความละเอียดสูง หรือถ้าจะใช้วัดน้ำมันให้เลือกแบบที่ช่วงวัดสูงกว่าปกติ หรือถ้าต้องการวัดสารกัดกร่อนก็ควรเลือกที่ตัวเรือนใช้วัสดุแข็งแรง ทนทานได้ดีมาทำ เพราะไม่อย่างนั้นชำรุดเร็วแน่นอน

รู้จักเกรด เกจวัดแรงดัน เม็ดมีดกลึง เลือกใช้อย่างไรให้เหมาะกับชิ้นงาน

· สำหรับการวัดขนาดมิติของร่องตื้นและท่อโค้ง

เครื่องตรวจเช็คความ เว้า-นูน ของสายไฟ

·จากตำแหน่ง เอาต์พุต สองตำแหน่งไปยังหนึ่ง

สิ่งเหล่านี้ไม่ทำให้เกิดประกายไฟ ดังนั้นปั๊มเหล่านี้จึงถูกใช้อย่างปลอดภัยมากภายในเหมืองและโรงงานเคมี

บริการจัดส่งวันเดียวกันหรือมากกว่า

เกจวัดความหนา ที่ช่วยให้การวัดช่องว่างง่ายต่อการวัดยากโดยใช้ เครื่องมือวัด

เครื่องมือวัดละเอียดชิ้นส่วนเครื่องยนต์

เครื่องบันทึกพลังงานไฟฟ้าและฮาร์มอนิคส์แบบมือถือ

หลักการของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าและผลกระทบในปัจจุบันไหลวนสองประเภท หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าถูกนำมาใช้เพื่อวัดความหนาของการเคลือบที่ไม่ใช่แม่เหล็กและชั้นเคลือบสังกะสี (เช่นสี) pressure gauge บนพื้นผิวโลหะที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าแม่เหล็ก (เช่นเหล็ก) หลักการของเอฟเฟ็กต์กระแสวนใช้ในการวัดความหนาของสารเคลือบผิวที่ไม่นำไฟฟ้า (เช่นสี) บนพื้นผิวโลหะที่ไม่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าแม่เหล็ก (เช่นอลูมิเนียม)

แกนต่อที่ใช้มีหลายขนาดจะเลือกใช้ขนาดเท่าใด หรือ จำนวนกี่อันนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงานที่ต้องการวัด

Report this page